... Sri Venkateswara Swami Vari Devasthanam, Dwaraka Tirumala, W.G.Dist, A.P...